Trichologické vyšetrenie vlasov a vlasová poradňa

Máte problém s vlasmi, ich vypadávaním, alopéciou alebo s vlasovou pokožkou? Neváhajte a vyhľadajte odbornú pomoc, objednajte sa na vyšetrenie k našim špecialistom!

Trápi vás vypadávanie vlasov? Príčinou môže byť aj neustále sa zvyšujúce životné tempo, stres, psychická záťaž, dedičnosť alebo ochorenie, o ktorom neviete. Zverte sa do rúk skúseným odborníkom, ktorí vám pomôžu nájsť príčinu a následne aj riešenie vášho zdravotného problému.

Vlasové vyšetrenie v našej dermatovenerologickej ambulancii prebieha v priateľskej atmosfére. Na úvod začnete podrobným osobným rozhovorom s lekárom o vašom zdravotnom stave . Ďalej nasleduje trichologické vyšetrenie, ktoré je bezbolestné. Vďaka najmodernejším optickým technológiám vidí lekár jednotlivé vlasy, folikuly a vlasovú pokožku veľmi detailne. Na základe zisteného stavu vám lekár stanoví diagnózu, s ktorou vás detailne oboznámi a navrhne vám najvhodnejšiu liečbu, prípadne ďalšie, doplňujúce vyšetrenia. Snímky z trichologického vyšetrenia sa zároveň v digitálnej podobe ukladajú aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť zvoleného postupu a navrhnutej liečby.

Príprava na vyšetrenie je pomerne jednoduchá, najmenej 14 dní pred vyšetrením si nefarbite vlasy a 2-3 dni pred termínom vyšetrenia sa neodporúča umývať si vlasy.

Otváracie hodiny

Dermatológia

Pon: 7:30-16:00
Ut: 8:00- 14:30
Str: 7:30-13:00
Štv: 7:00-14:30
Pi: 7:30- 13:00

Služby

Ponúkame vám komplexnú diagnostiku dermatovenerologických ochorení so širokým spektrom výkonov.
Komplexné kožné preventívne vyšetrenie
Vyšetrenie zahŕňa komplexnú anamnézu a lekársku prehliadku so zameraním pozornosti na znamienka, kožné novotvary, výrastky alebo nehojace sa ložiská na celom tele. Náš špecialista vyhodnotí akékoľvek odchýlky od normy, v prípade potreby...
Klasické kožné vyšetrenie pre dospelých
Naši špecialisti vám na základe podrobnej diagnostiky, konkrétneho vyšetrenia, prípadne výsledkov odberov na mikrobiologické, histologické, mykologické vyšetrenia alebo pohlavné choroby, ktoré vám v rámci služieb nášho centra tiež zabezpečíme, stanovia...
Digitálno-dermatoskopická analýza a diagnostika znamienok
Dermatoskopické vyšetrenie je súčasťou komplexného preventívneho kožného vyšetrenia v našej ambulancii. Dermatoskopické vyšetrenie zahŕňa komplexné a detailné vyšetrenie znamienok dermatoskopom, ktoré umožní odborníkovi v priebehu niekoľkých minút zaznamenať nebezpečné zmeny...
Odstraňovanie znamienok a výrastkov na tvári a na tele
Po predchádzajúcom vyšetrení a určení konkrétneho problému vám ponúkame možnosť odstránenia problémových útvarov. Ponúkame vám možnosť odstránenia znamienok, bradavíc, fibrómov, angiómov, pigmentových škvŕn a mnohých ďalších. V závislosti od nálezu sa lekár rozhodne,...
Kožné epikutánne alergologické testy
Pomerne veľkú skupinu pacientov dnes tvoria alergici. Trpia ťažkosťami pri kontakte s určitými látkami z prostredia, no nevedia, ktorý konkrétny alergén je spúšťačom ich problémov. Ponúkame vám riešenie v podobe...
ZOZNÁMTE SA

Personál
nášho centra

Personál nášho centra je tímom vysoko špecializovaných profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami a ľudským prístupom založenom na individuálnom posudzovaní každého pacienta.

Žiadny personál sa nenašiel

Objednajte sa

Objednajte sa k nám na vyšetrenie.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktuje
emailom na info@assiduo.sk alebo telefonicky
na tel. čísle +421 2 381 085 11.

Referencie pacientov

Potrebujem poradiť