Infúzna terapia

Infúzna liečba je žiadanou súčasťou modernej medikamentóznej terapie veľkého spektra ochorení, ktoré spadajú do pôsobnosti neurológa, ortopéda, internistu alebo ďalších lekárskych špecializácií. V nedávnej minulosti mal pacient možnosť absolvovať infúznu terapiu najmä v rámci hospitalizácie v nemocnici.
Dnes je infúzna terapia v Duo Clinic dostupná v moderne vybavenom infúznom stacionári. Pacienti k nám prichádzajú po návšteve niektorej z odborných ambulancií, na ktorej lekár stanoví individuálny rozpis a určí dĺžku terapie. Vzor tlačiva si môžete stiahnuť tu. Pacient absolvuje liečbu v individuálnom stanovenom čase tak, aby ho pobyt v infúznom stacionári, pokiaľ možno čo najmenej limitoval v jeho bežných aktivitách.


Varianty infúznych terapií ponúkaných v

Duo Clinic:

• Infúzna liečba pri bolestiach a kŕčoch
• Infúzna liečba pri neuropatických bolestiach
• Vazodilatačná infúzna terapia
• Infúzna terapia vysokými dávkami vitamínu C

Možnosti liečby

01

Analgetická infúzna liečba

Aplikácia spazmo-analgetických infúzií pomáha pri bolestiach pohybového aparátu, krížovej a krčnej chrbtice, bolestí spôsobených zápalovými ochoreniami šliach a ďalších. Infúzie sú podávané podľa odporučenia a rozpisu od pacientovho všeobecného lekára, neurológa, ortopéda alebo iného špecialistu.
02

Vazodilatačná infúzna liečba

Vazodilatačná infúzna liečba je indikovaná po centrálnych mozgových príhodách, pri problémoch s pamäťou, pri poruchách sluchu alebo tinite na základe odporúčania a rozpisu od neurológa alebo lekára so špecializáciou ORL.
03

Infúzna liečba vysokodávkovaným vitamínom C

Infúzna liečba vitamínom C pomáha pri postkovidovom syndróme, únavovom syndróme a syndróme vyhorenia, pomáha odbúravať dlhodobý stres, zlepšuje imunitnú reakciu organizmu, zmierňuje reumatické bolesti kĺbov, poskytuje podpornú liečbu pri onkologických ochoreniach, dysfóniách, suchosti slizníc a opakovaných infektoch respiračného traktu.

V liečbe vysokými dávkami vitamínu C je aktuálna aj jej preventívna stránka. U ľudí s opakovanými infekciami odporúčame pravidelne absolvovať niekoľko infúzií pred sezónou výskytu, napríklad pred chrípkovým obdobím.

04

Multivitamínová infúzia s minerálmi

Multivitamínová infúzia s minerálmi obsahuje vysokodávkovaný vitamín C, B-komplex, Magnesium a Calcium. Je vhodná pre pracovne vyťažených ľudí, športovcov prípadne pre osoby, ktorým bol zistený nedostatok niektorých vitamínov alebo minerálov v krvi.

Ceny

Podanie spazmoanalgetickej infúzie (pri prinesení vlastných liekov)

1x infúzia: 15 €
5x infúzia: 65 €
10x
infúzia: 120 €

Podanie spazmoanalgetickej infúzie (bez vlastných liekov)

1x infúzia: 20 €
5x infúzia: 90 €
10x infúzia: 170 €

Podanie infúzie s vysokodávkovaným vitamínom C (vrátane C a inf. roztoku)

1x infúzia: 35 €
5x infúzia: 90 €
10x infúzia: 155 €

Podanie infúzie s vysokodávkovaným vitamínom C (pri prinesení vlastného C)

1x infúzia: 15 €
5x infúzia: 40 €
10x infúzia: 65 €

Multivitamínová infúzia s minerálmi (7,5 gr. C, B-komplex, Mg, Ca, inf. roztok)

1x infúzia: 40 €
5x infúzia: 105 €
10x infúzia: 170 €

ZOZNÁMTE SA

Personál
nášho centra

Personál nášho centra je tímom vysoko špecializovaných profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami a ľudským prístupom založenom na individuálnom posudzovaní každého pacienta.

Žiadny personál sa nenašiel

Rezervácia vyšetrenia

Pon. – Pia.: 13:00 – 15:30 alebo podľa dohody
info@duoclinic.sk
0905 500 150

Referencie pacientov

Potrebujem poradiť